Onze app is veranderd, wat betekent dit voor jou? Meer info

Parkeertransacties afgelopen week opnieuw gedaald, behalve in Amsterdam

De gedeeltelijke lockdown heeft afgelopen week gezorgd voor een lichte daling van het aantal parkeertransacties in Nederland, zo blijkt uit de parkeerbarometer van Parkmobile.

Parkeertransacties afgelopen week opnieuw gedaald, behalve in Amsterdam

De dalende trend lijkt te stabiliseren ten opzichte van week 39, toen de eerste verscherpte maatregelen zijn ingegaan. Afgelopen week was er namelijk sprake van een minder grote daling (-0,6%) in het aantal parkeertransacties ten opzichte van week 42.

Opvallend is dat grote steden als Den Haag, Rotterdam en Utrecht vaker werden vermeden dan de week ervoor, maar Amsterdam niet; hier vond juist een stijging van 4,2 procent plaats.

EasyPark heeft ruim 2 miljoen actieve gebruikers in Nederland en heeft daarmee goed inzicht in de ontwikkeling van de Nederlandse mobiliteit. De parkeerdata laten op zowel nationaal als lokaal niveau zien hoe Nederlanders zich met de auto bewegen.

Meer parkeertransacties in Amsterdam

Wanneer er wordt gekeken naar grote steden als Den Haag en Rotterdam (-3,4%), ziet EasyPark de grootste daling in parkeertransacties in Den Haag met -4,7 procent. Dit gold vorige week ook nog voor Amsterdam; in de hoofdstad vond toen een daling van +15 procent plaats vergeleken met week 39.

Afgelopen week is het aantal parkeertransacties in Amsterdam juist met +4,2 procent gestegen ten opzichte van de week daarvoor. Voor de rest van Nederland geldt een daling van -0,9 procent.

Meer nieuwsberichten

Copyright © 2023 Easypark. Alle rechten voorbehouden.