Onze app is veranderd, wat betekent dit voor jou? Meer info

Nederlanders vinden parkeerkosten buitenproportioneel

Behoefte aan betaalbare garage om de hoek

Binnensteden worden steeds meer autoluw gemaakt, waardoor het steeds moeilijker wordt om met de auto de stad in te komen. EasyPark formerly Parkmobile, onderdeel van de EasyPark Group, ziet dat dit leidt tot een groeiend aantal parkeergarages in en rond steden, waar steeds meer auto’s een plek moeten vinden in plaats van op straat. Automobilisten willen best parkeren in garages, want er is onder andere meer parkeergelegenheid en het bespaart tijd. De kosten van het parkeren in garages wordt echter als een grote drempel ervaren.

Nederlanders vinden parkeerkosten buitenproportioneel

EasyPark formerly Parkmobile liet het onderzoek doen door onafhankelijk onderzoeksbureau Norstat onder een representatieve steekproef Nederlandse consumenten om het sentiment te peilen rond de steeds grotere parkeerdruk en de consequenties die daaraan worden verbonden.

Veilig betalen en beter straatbeeld
Hoewel garages meestal nog ver weg van de plaats van bestemming liggen (71 procent) ziet men wel een aantal voordelen. Het grootste voordeel van parkeergarages ten opzichte van parkeren op straat is met name de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Er is bijna altijd wel plek om te parkeren (51 procent). Het feit dat steeds meer garages contactloos betalen accepteren, wordt ook als een groot voordeel gezien. Uit het onderzoek blijkt dat 77 procent van de respondenten het veiliger vindt, 81 procent vertrouwen heeft in het systeem van contactloos betalen, en 89 procent van mening is dat het tijd bespaart.

Ook op straat ervaren Nederlanders de voordelen van parkeergarages, aangezien 57 procent van de respondenten van mening is dat parkeergarages zorgen voor minder zoekverkeer en drukte op straat, en 59 procent vindt dat het straatbeeld er beter van wordt.

Parkeerkosten buitenproportioneel
De groei van het aantal parkeergarages draagt zodoende bij aan het leefbaarder maken van steden. De parkeerkosten niet, vindt de gemiddelde automobilist. Slechts 27 procent van de respondenten vindt dat het verhogen van parkeertarieven en het uitbreiden van betaald-parkeren zones bijdragen aan het leefbaarder maken van de stad. De kosten voor parkeren worden door 83 procent zelfs als buitenproportioneel ervaren.

Jessica Vennik, woordvoerder EasyPark Nederland: “Vooral parkeergarages worden als duur gepercipieerd. Uit het onderzoek blijkt echter dat 66 procent aangeeft vaker gebruik te willen maken van parkeergarages als de prijzen lager zijn. Parkeergarages hebben op dit punt een communicatieprobleem. Gemeenten en bedrijven zouden inwoners en bezoekers van steden dus beter moeten voorlichten over parkeertarieven. In drukke stadscentra kan het parkeren op straat namelijk duurder zijn dan in nabijgelegen parkeergarages. En dit heeft te maken met het beperkte aantal beschikbare parkeerplaatsen op straat en de hogere vraag naar parkeerruimte.”

Gratis hoeft niet
Parkeren hoeft ook weer niet gratis te zijn. Het merendeel van de Nederlanders begrijpt dat gemeenten en bedrijven hier geld voor vragen en 58 procent vindt dit zelfs logisch. Jessica: “EasyPark helpt gemeenten inzicht te krijgen in parkeergedrag om zo bepaald gedrag te stimuleren. Dit gecombineerd met het aanwenden van de inkomsten uit straatparkeren voor bijvoorbeeld het aanleggen van fietspaden of voor het verbeteren van de openbaar vervoersmogelijkheden zorgt voor verbetering van de leefbaarheid van de stad.”

Meer nieuwsberichten

Copyright © 2023 Easypark. Alle rechten voorbehouden.