Onze app is veranderd, wat betekent dit voor jou? Meer info

‘Duurzame mobiliteitsoplossingen dragen bij aan een leefbare stad’

Samen met steden optrekken om te werken aan het gezonder en duurzamer maken van de stadscentra. Het klinkt tegenstrijdig voor een bedrijf dat zijn brood verdient met parkeren. ‘Maar dat is het niet’, zegt de nieuwe managing director van EasyPark Benelux, Esther van der Meer. Gemeente Rotterdam en de BMW Group starten een pilot om gezamenlijk vorm te geven aan smart mobility oplossingen voor de stad.

Samenwerken met gemeenten aan grotere doelen zoals een goed georganiseerd parkeerbeleid met als resultaat minder CO2 -uitstoot. ‘In Londen werken wij al op deze manier’, vertelt Van der Meer trots. ‘De PARK NOW Group, waar EasyPark ook onder valt, is daar een samenwerking gestart met de gemeente. In het financiële district wordt aan hoger emitterende voertuigen, binnen de zogenaamde ‘vierkante mijl’, een hoger parkeertarief berekend dan aan milieuvriendelijkere auto’s.’

‘Duurzame mobiliteitsoplossingen dragen bij aan een leefbare stad’

Missie

Na online ervaring bij onder meer Booking.com en Catawiki.com maakte Van der Meer onlangs de overstap naar Parkmobile. Naast de Benelux is ze verantwoordelijk voor het verbeteren van de customer experience. De kersverse managing director Benelux ziet het als haar missie om samen met de steden een bijdrage te leveren aan de mobiliteitsissues die steden kennen. ’30 procent van al het stadsverkeer in de wereld is dagelijks op zoek naar een parkeerplek.

Dit veroorzaakt veel files, overvolle steden en een hoge CO2 -uitstoot die de leefbaarheid niet ten goede komt. Naast het verzorgen van een goede klantbeleving is het mijn doelstelling met EasyPark de behoefte van de steden samen te brengen met onze data om zo een goede match te zoeken in het gezonder en leefbaarder maken van de stad via slimme parkeeroplossingen. Stad voor stad en land voor land. Samen met parkeerexploitanten in de stad en – nog belangrijker – in samenwerking met de steden.

Samen optrekken

Door goed te luisteren naar wat gemeenten nastreven en door samen te kijken welke duurzaamheidsdoelstellingen ze hebben, wil EasyPark als mobiliteitsbedrijf een bijdrage leveren aan de missie om steden gezonder, duurzamer en leefbaarder te maken. Van der Meer: ‘Met ruim achttien jaar expertise op het gebied van parkeren, kunnen we echt het verschil maken voor elke gemeente. Dat was voor mij de grootste drijfveer om deze uitdaging aan te gaan: parkeren als vehikel voor innovatieve mobiliteitsoplossingen om elke gemeente te helpen stappen te zetten naar een leefbaardere omgeving voor haar inwoners. Wij zoeken nu actief naar mogelijkheden om stadsverkeer te verbeteren, om vervuiling en CO2 -uitstoot terug te dringen. Net zoals gemeenten. Zo dragen we met duurzame mobiliteitsoplossingen bij aan een win-win voor gemeente en parkeerder.’

Pilot in Rotterdam

Een mooie missie, die voor Van der Meer al is begonnen in Rotterdam. Daar is een pilot gestart die bijdraagt aan het halen van klimaatdoelstellingen van de stad. In het kader van het BMW-programma ‘Cities in Progress’ is een convenant met het college van B en W getekend waarmee de partijen zich hardmaken voor het behalen van die doelstellingen. Dat betekent onder meer slim samenwerken met parkeergarages buiten de centra en het inzetten van elektrische oplossingen. Het betekent ook dat BMW Group helpt met het opzetten van laadstations in het centrum en zorgt voor betere ontsluiting van parkeerplaatsen buiten de stad om het centrum autovrij te maken. ‘Natuurlijk doen wij dit niet als enige commerciële partij’, licht Van der Meer toe. ‘Maar de samenwerking tussen BMW en Rotterdam is voor ons uniek. Rotterdam legt de duurzaamheidslat hoog en heeft de ambitie om vooruit te lopen op een aantal maatschappelijke zaken. Daarom is het voor ons ook extra bijzonder en uitdagend om met een stad
als Rotterdam samen te werken.

Voorlopersrol

EasyPark is in 2000 als eerste aanbieder van mobiel parkeren begonnen. In de afgelopen jaren heeft de markt heel wat veranderingen doorgemaakt en zijn er meerdere parkeerapps toegetreden. ‘Om te zorgen dat we nu en in de toekomst de juiste ontwikkelingen toepassen, zijn visies op mobiliteit zoals in de gemeente Rotterdam hard nodig’, zegt Van der Meer. ‘Als EasyPark hebben wij een mooi bedrijf opgebouwd met expertise in digitale cashless parkeeroplossingen. Wij begrijpen natuurlijk als geen ander dat mobiliteit enorm aan verandering onderhevig is. Parkeren in steden wordt teruggedrongen. Dat is een wereldwijde trend, zoals de emissie-case van Londen laat zien. Het is een utopie te denken dat er geen auto’s meer zullen zijn. Maar het zullen er wel steeds minder worden, omdat de behoefte verandert. We zullen veel meer mobiliteit met elkaar gaan delen in een verscheidenheid aan voertuigen en auto’s rijden steeds meer buiten de stadcentra. Maar dat wil niet zeggen dat er niet meer geparkeerd gaat worden. Auto’s zullen er altijd blijven en die moeten óók ergens parkeren wanneer er geen vraag is.’

Ideale partner

Precies op dat vlak ziet Van der Meer een rol voor Parkmobile. ‘Wij hebben in heel Europa parkeerplatformen mogelijk gemaakt, zoals bijvoorbeeld in Parijs. Doordat parkeertransacties over dit platform lopen kunnen wij gemeenten helpen met het inzichtelijk maken van verkeersstromen. Wij kunnen inzicht geven in het aantal mobiele gebruikers dat zich op een bepaald moment op een bepaalde locatie begeeft en aangeven waar automobilisten naar een parkeerplek zoeken. Dit zijn perfecte inzichten voor gemeenten om te gebruiken in het opzetten van parkeerbeleid en het zorgen voor regulatie. Dat maakt ons de ideale partner voor gemeenten om mee te denken over de manier waarop we gezamenlijk mobiliteits- en klimaatdoelstellingen kunnen beïnvloeden.’

Copyright © 2023 Easypark. Alle rechten voorbehouden.