Onze app is veranderd, wat betekent dit voor jou? Meer info

Wijziging Algemene Voorwaarden per 1-11-2013

UPDATE: Deze informatie is inmiddels niet geheel meer up to date, lees de algemene voorwaarden of kijk op parkmobile.nl/tarieven voor correcte informatie.

Uiterlijk 1 februari 2014 zal de huidige incassovorm in heel Europa volledig worden vervangen door deze nieuwe incassovorm. In verband met deze nieuwe incassovorm is EasyPark genoodzaakt haar Algemene Voorwaarden aan te passen. Vanaf 1 november 2013 gelden dan ook de nieuwe Algemene Voorwaarden, in deze voorwaarden zullen alleen de artikelen met betrekking tot 3. Betaling worden aangepast.

Zie hieronder de nieuwe artikelen behorende tot 3. Betaling.

3.1 EasyPark zal de bedragen voor parkeren, sms en overige dienstverlening periodiek door middel van automatische incasso (SEPA Incasso Algemeen Doorlopend), of via de opgegeven creditcard innen. Indien er sprake is van een pre-paid account zal de verrekening plaatsvinden met het parkeertegoed.
3.2 De rechtsgeldige weergave van de parkeertijd en het parkeerbedrag wordt aangegeven op een door EasyPark te verstrekken of op de mijnparkmobile.nl te vinden factuur. Indien Gebruiker een factuur wil ontvangen, dient hij deze zelf af te drukken op mijnparkmobile.nl.
3.3 Gebruiker dient voldoende saldo te hebben op de door hem of haar opgegeven bankrekening, zodat EasyPark het bedrag voor parkeren en de overige diensten periodiek kan innen door middel van automatische incasso, de creditcard of andere door gebruiker bij registratie opgegeven betaalmethode.
3.4 Wanneer Gebruiker niet betaalt (bijvoorbeeld wegens storno of onvoldoende saldo op de bankrekening) wordt het account in het parkeersysteem geblokkeerd en worden er extra kosten in rekening gebracht. Wettelijke rente is verschuldigd vanaf twee weken na factuurdatum. EasyPark is gerechtigd vorderingen van parkeerbelasting over te dragen aan de betreffende gemeenten en andere derden.
3.5 Wanneer Gebruiker kiest voor betaling via creditcard berekent EasyPark een toeslag van 3%; deze toeslag is ter dekking van de beheers- en veiligheidskosten voor de betalingen per creditcard. Voor betalingen via automatische incasso worden geen extra kosten in rekening gebracht.
3.6 EasyPark verstuurt een vooraankondiging per email (aan het door gebruiker bij registratie ingevoerde e-mailadres, mits opgegeven). EasyPark zal in de vooraankondiging het af te schrijven bedrag alsmede het door gebruiker opgegeven betaalmethode vermelden. EasyPark verstuurt de vooraankondiging tenminste 5 dagen voorafgaande aan de automatische incasso.

De nieuwe Algemene Voorwaarden gaan per 1 november in. Hiermee komen de huidige Algemene Voorwaarden te vervallen.

Meer nieuwsberichten

Copyright © 2023 Easypark. Alle rechten voorbehouden.