Onze app is veranderd, wat betekent dit voor jou? Meer info

Wetsvoorstel: betalen per minuut, wij zijn voor!

Update: Het is op 29 januari nog niet tot een stemming gekomen maar tijdens het debat blijkt er weinig steun te zijn voor het wetsvoorstel. Kuiken krijgt alleen steun van de SP voor het wetsvoorstel. Alle andere partijen, en de Raad van State zijn minder positief over het wetsvoorstel. Zij zijn met name bang dat de tarieven voor parkeren op straat of in garages straks verhoogd zullen worden om toch evenveel inkomsten te krijgen. Ook vinden een aantal partijen dat het parkeerbeleid bij de gemeenten horen te liggen, en de overheid hier niet in moet grijpen. 
Kuiken moet haar wetsvoorstel aanpassen, maar het voorstel zal het hoogstwaarschijnlijk niet gaan halen.

Standpunt Parkmobile
EasyPark is voor betalen per minuut daar dit de meest eerlijke manier van betalen is. Op straat is deze tendens reeds ingezet. EasyPark hoopt dat garages spoedig zullen volgen en ook de nieuwe technieken, zoals die van Parkmobile, zullen omarmen voor een eerlijkere en klantvriendelijke manier van betalen.

EasyPark is, in eerste aanleg, niet voor specifieke wetgeving daar de markt dit zelf kan regelen. De overgang naar een eerlijke manier van afrekenen moet nimmer een tariefverhoging tot gevolg hebben.

72% van de garages rekent per 30 minuten of meer af.
In juni 2014 heeft EasyPark de parkeergarages in Nederland onder de loep genomen en daaruit kwam naar voren dat in 72% van de parkeergarages in Nederland per 30 minuten of meer moeten worden betaald. In 49% van de gevallen is dit per 60 minuten. Er zijn eerste marktreacties vanuit de parkeergarages waarbij maatregelen worden getroffen voor tijdseenheden van 15 min. 

Op hetzelfde moment in tijd kon in 60%, van de bij EasyPark aangesloten gemeenten, op straat per minuut worden betaald. In vrijwel alle ander gevallen rekent de gemeente uw parkeerkosten op straat af per 10 cent.

Ouderwets betalen, is 2 euro te veel betalen.
Met mobiel parkeren van EasyPark stopt u de parkeertijd bij vertrek zodoende betaalt u ook nooit meer te veel. Uit onderzoek ** in April 2014 is gebleken dat automobilisten in Nederland massaal (69%) te veel parkeertijd “kopen” bij de parkeermeter. in. Bijna drie kwart van de automobilisten neemt het zekere voor het onzekere en betaalt bij een afspraak van 2 uur gemiddeld 22 minuten extra. De reden hiervoor ligt voor de hand: angst voor een parkeerboete.  

Een slimme parkeerder betaalt via mobiel parkeren, door middel van belparkeren, sms-parkeren of parkeren via Parkeer App, achteraf en in veel gevallen per minuut of de kleinste munteenheid voor het werkelijk gebruik. Dat is slim parkeren.

Wetsvoorstel, betalen per minuut

* Bron: onderzoek Parkmobile, 04-06-2014, 586 garages op basis van online beschikbare tariefinformatie. Afrekenmethode geldt voor betaling via CreditCard. Er zijn garages die voor alternatieve betaalmethode andere betaaleenheden aanhouden.
** Onderzoek EasyPark onder meer dan 1.000 automobilisten, 24-04-2014.
Meer informatie over het parkeeronderzoek vindt u hier.

Meer nieuwsberichten

Copyright © 2023 Easypark. Alle rechten voorbehouden.