Update: Parkmobile BlackBerry Parkeer App V1.4

Methode van handhaving wordt getoond in de App
De App toont na de keuze van het zonenummer zowel uw kenteken als uw parkeerkaart (indien u hierover beschikt). De volgorde hiervan is gelijk aan de parkeercontrole. Zo toont de App in Amsterdam eerst uw kenteken. In Den Haag ziet u bijvoorbeeld eerst uw parkeerkaart en vervolgens uw kenteken.

Naast deze feature zijn er nog enkele kleine wijzigingen doorgevoerd in de App.

– Update: Diverse aanpassingen ten behoeve van de stabiliteit en internetverbinding.
– Update: Verbetering van de werking van het menu.
– Update: Bij het wijzigen van uw kenteken(s) worden kentekens waarvoor reeds een parkeeractie is gestart in het grijs weergegeven.
– Update: Diverse verbeteringen voor specifieke versies van BlackBerry.

Heeft u vragen, tips of ideeën betreffende de Parkmobile BlackBerry App? Neem dan gerust contact met ons op via www.parkmobile.nl/contact.

Download de gratis Parkmobile BlackBerry App in de App World.

Heeft u een Android? Download de gratis Parkmobile Android App.
Heeft u een Windows Phone? Download de gratis Parkmobile Windows App.
Heeft u een iPhone? Download de gratis Parkmobile iPhone App.

Meer nieuwsberichten

Copyright © 2022 Parkmobile. Alle rechten voorbehouden.