Onze app is veranderd, wat betekent dit voor jou? Meer info

Standpunt inzake Belastingdienst

Juridisch advies
EasyPark heeft zich door haar juridische adviseurs laten informeren toen het verzoek van de Belastingdienst is binnengekomen. Hierbij werd aangegeven dat de Belastingdienst in haar volste recht stond inzake het opvragen van de parkeergegevens (kenteken in combinatie met parkeertijd over 2012). Zoals aangegeven is EasyPark blij verrast met het vonnis en zal deze dan ook nauwkeurig bestuderen. Waar nodig zal EasyPark juridische actie ondernemen.
 
EasyPark hoopt dat ook in hoger beroep de Belastingdienst in het ongelijk zal worden gesteld zodat in de toekomst verzoeken tot het verstrekken van parkeerinformatie aan de Belastingdienst zullen worden voorkomen.

Meer nieuwsberichten

Copyright © 2023 Easypark. Alle rechten voorbehouden.