Onze app is veranderd, wat betekent dit voor jou? Meer info

Parkmobile Benelux B.V. – Algemene voorwaarden

Parkmobile Benelux B.V. – Algemene Voorwaarden EasyPark (formerly Parkmobile)

Versie januari 2023

Onderwerp van deze voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn overeengekomen tussen u en Parkmobile Benelux B.V. (KvK 34202913). Hierin staan de voorwaarden die van toepassing zijn op onze parkeersystemen en gerelateerde diensten zoals aangeboden onder het merk ‘EasyPark (formerly Parkmobile)’. Graag wijzen wij u in dit verband op het volgende:

 • Parkmobile Benelux B.V. heet per medio februari 2023 EasyPark B.V.
 • EasyPark Group biedt ook een EasyPark ‘global’ app aan (zie https://easypark.nl). Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op die EasyPark global app. Voor de voorwaarden die gelden voor de EasyPark global app klik hier.

Deze Algemene Voorwaarden bevatten uw rechten en verantwoordelijkheden wanneer u gebruikmaakt van onze diensten. Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig door.

U heeft onze Algemene Voorwaarden geaccepteerd bij registratie. Tijdens de registratie is u een downloadbare kopie ter beschikking gesteld. Ook kunt u hier een kopie downloaden.

Link naar onze privacyverklaring. Wanneer u zich aanmeldt of gebruik maakt van onze diensten, verstrekt u ons persoonsgegevens. Aangezien uw privacy erg belangrijk is voor ons, doen we er alles aan om u op de hoogte te houden van elke verwerking van persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring aandachtig door: www.parkmobile.nl/privacyverklaring. Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze diensten.

Inhoud van deze Algemene Voorwaarden:

 1. Aanbod en beschikbaarheid van onze diensten
 2. Toegang
 3. Gebruik van ons parkeerbetaalsysteem
 4. Betaling en verwerking
 5. Diversen (inclusief beëindigingsrechten en beperking van onze aansprakelijkheid)
 6. Contact Parkmobile Benelux B.V
 1. Aanbod en beschikbaarheid van onze diensten

Onze diensten. We bieden systemen aan waarmee u parkeergeld kunt betalen (ons ‘parkeerbetaalsysteem‘) en andere diensten die gerelateerd zijn aan parkeren en autogebruik (de ‘gerelateerde diensten‘). Met ons parkeerbetaalsysteem kunt u zonder contant geld betalen voor parkeren op specifieke locaties. Middels één van de beschikbare methodes kunt u uw parkeeracties in ons systeem registreren en achteraf op basis van uw maandelijkse rekening betalen. Wij brengen (periodiek) bij u de parkeergelden in rekening, evenals eventuele door u bestelde gerelateerde diensten. Meer informatie over de specifieke diensten die wij leveren, vindt u op onze website ( ).

Beschikbaarheid. U erkent dat het gebruik en de beschikbaarheid van ons parkeerbetaalsysteem in hoge mate afhankelijk is van de werking van bijvoorbeeld uw mobiele telefoon of apparaat, het internet, uw GPS-ontvanger en andere middelen die u kunt gebruiken om toegang te krijgen tot onze diensten. Indien u om welke reden dan ook geen toegang heeft tot en geen gebruik kunt maken van ons parkeerbetaalsysteem, bent u, en niet wij, verplicht om alternatieve betaalwijzen te gebruiken om voor parkeren te betalen. Doet u dat niet, dan riskeert u parkeerboetes en andere kosten. Indien uw parkeeractie al begonnen is, kunt u of de beheerder van uw account de parkeeractie beheren middels SMS, interactieve spraakherkenning (IVR) of uw persoonlijke pagina op www.parkmobile.nl. In geval van problemen kunt u contact opnemen met onze helpdesk (0900-6665666, lokaal tarief).

Voor alle duidelijkheid, wij kunnen de beschikbaarheid van ons parkeerbetaalsysteem en gerelateerde diensten niet garanderen. Ook kunnen we de beschikbaarheid van een parkeerplaats niet garanderen.

Business en andere beheerde accounts. In het geval dat u een account gebruikt die geregistreerd is door een organisatie, bijvoorbeeld uw werkgever, of een andere partij/persoon, gelden deze voorwaarden voor u als natuurlijk persoon die ons parkeerbetaalsysteem gebruikt (de ‘sub-gebruiker’) als voor de organisatie of andere partij/persoon die de relevante account geregistreerd heeft en beheert (de ‘beheerder’). De betaling, betalingsmethode, betalingsachterstand en terugbetaling wordt geregeld door de beheerder. Verder kunnen bepaalde beperkingen van toepassing zijn op de toegang en het gebruik van ons parkeerbetaalsysteem door de sub-gebruiker, welke toegang en gebruiker (primair) geregeld wordt door de beheerder.

De beheerder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de account en vrijwaart ons van alle claims door de sub-gebruiker die betrekking hebben op het gebruik van onze diensten.

Let op het volgende: als sub-gebruiker van een account die beheerd wordt door een organisatie of andere persoon die onze diensten gebruikt voor doeleinden die betrekking hebben op een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, wordt aangenomen dat ook u onze diensten gebruikt voor dezelfde professionele doeleinden.

Partners. Ons parkeerbetaalsysteem en gerelateerde diensten kunnen mogelijk worden gebruikt in combinatie met diensten die door onze partners (zoals parkeerlocatiebeheerders) worden geleverd. Onze partners zullen hun eigen voorwaarde hanteren en u zal die voorwaarden dienen te aanvaarden voor gebruik. Wij zijn niet verantwoordelijk voor door onze partners aangeboden diensten.

 1. Toegang

Toegang. U heeft toegang tot ons parkeerbetaalsysteem en gerelateerde diensten via een van de tools die u ter beschikking worden gesteld, waaronder uw persoonlijke pagina op www.parkmobile.nl, sms, interactieve spraakherkenning (IVR) per telefoon en mobiele/in-car-toepassingen. Een beschrijving van onze tools, met inbegrip van instructies voor het gebruik ervan, kan op onze website (www.parkmobile.nl/zo-werkt-het/) worden geraadpleegd. Onze app heeft een ‘single access’ functie die het mogelijk maakt dat u toegang krijgt tot meerdere accounts, bijvoorbeeld een private account en een sub-gebruiker (zakelijke) account (die geregeld wordt door een beheerder). Onze tools zijn voortdurend in ontwikkeling en kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt of worden stopgezet. U dient de instructies voor de tool en overige redelijke instructies die geven te allen tijde op te volgen. Dit betekent onder meer dat uw tool up-to-date moet houden en daarvoor bijvoorbeeld een nieuw app moet downloaden en gebruiken (ook als deze een andere gebruikerservaring biedt).

Registratie. De toegang tot onze tools kan worden beperkt tot geregistreerde accounts en registratie is afhankelijk van onze goedkeuring. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountgegevens en u mag uw accountgegevens met niemand delen. Een geregistreerd account is alleen voor uw eigen persoonlijk gebruik. Voordat u onze diensten kunt gaan gebruiken en parkeeracties en bijbehorende betalingen kunt uitvoeren via uw geregistreerde account, dient u zich te identificeren door uw gebruikersnaam of mobiel telefoonnummer in te voeren in combinatie met een wachtwoord of PIN, of door gebruik te maken van touch-ID, al naar gelang hetgeen van toepassing is.

Let op het volgende: U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte account-, registratie- en toegangsgegevens aan ons, die door u voortdurend up-to-date moeten worden gehouden. Mocht u iemand anders hebben geautoriseerd, toegestaan of anderszins toegang hebben verschaft tot uw account, dan blijft u onverminderd verantwoordelijk voor dergelijk gebruik (waaronder, bijvoorbeeld, de verplichting om betalingen aan ons te blijven voldoen).

Parkeermaterialen. We kunnen u voorzien van een sticker om te kunnen betalen en parkeren of voor toegang tot bepaalde parkeerplaatsen. Deze is aan te vragen via de persoonlijke pagina en dan bij ‘Aanvragen’. Voor toegang tot garages hebben wij een garagetoken en verwijzen wij u graag naar https://parkmobile.nl/zo-werkt-het/parkeren-in-garages/ voor meer informatie. Voor overige informatie kunt u ook gaan naar onze meest gestelde vragen.

Let op het volgende: U bent (als registratiehouder van het account) verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle parkeeracties die met uw account zijn gestart, ook als u uw account beschikbaar heeft gesteld voor gebruik door iemand anders of het gebruik ervan door iemand anders heeft toegestaan.

 1. Gebruik van ons parkeerbetaalsysteem

Naleving parkeerregels. U dient te allen tijde (lokale) verkeers- en parkeervoorschriften in acht te nemen en na te leven en aanwijzingen op te volgen van de (lokale) autoriteiten en parkeerbedrijven.

Parkeerlocaties. U kunt ons parkeerbetaalsysteem gebruiken om te betalen voor parkeren op de parkeerplaatsen en locaties die door ons zijn aangewezen op de volgende website: www.parkmobile.nl/locaties. U kunt ons parkeerbetaalsysteem niet gebruiken om te betalen voor parkeren buiten deze locaties. De parkeerlocaties kunnen van tijd tot tijd veranderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan uw auto of andere eigendommen bij het gebruik van de parkeerlocaties.

Parkeeracties. U kunt betalen voor parkeren op één van de parkeerlocaties door uw parkeeractie met succes te registreren bij ons parkeerbetaalsysteem. U kunt gebruik maken van één van de wijzen die beschikbaar zijn in onze tools om deze registratie te voltooien, zoals registratie start- en eindtijd, vooruitbetaling van een bepaalde tijd (tijd kopen) of betaling op basis van voertuigbewegingen door middel van in-/uitrijden (voornamelijk via Camera Parkeren). Voor een succesvolle registratie is een bevestiging van uw parkeeractie door ons parkeerbetaalsysteem vereist.

Let op het volgende: Mogelijk gelden op de parkeerlocatie ter plaatse aanvullende instructies over hoe u uw parkeeracties moet registreren. U dient de instructies te allen tijde op te volgen.

Gegevens parkeeractie. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van alle noodzakelijke en juiste gegevens voor uw parkeeractie. Op basis van deze gegevens wordt uw parkeeractie automatisch verwerkt in ons parkeerbetaalsysteem. De gegevens die u verstrekt over uw parkeeractie zijn voor ons essentieel om uw parkeergelden correct te kunnen verwerken. U bent als enige verantwoordelijk voor het aan ons verstrekken van de juiste gegevens voor uw parkeeractie en u bent verantwoordelijk voor het betalen van eventuele boetes of parkeergelden die in rekening worden gebracht als gevolg van onjuiste parkeeractiegegevens.

Let op het volgende: Wij zijn niet verantwoordelijk voor het controleren of uw parkeeractiegegevens correct zijn. Wij benadrukken dat u de instructies moet lezen voordat u ons parkeerbetaalsysteem gaat gebruiken, omdat onjuist gebruik kan leiden tot boetes, onjuiste betalingen of andere ongewenste gevolgen. U bent als enige verantwoordelijk voor dergelijke gevolgen en de financiële afhandeling ervan (waarvan u op de hoogte gebracht kan worden door het opleggen en innen van parkeerboetes). Iedere parkeerovertreding is een zaak tussen u en de betreffende parkeerlocatiebeheerder en/of autoriteit. Wij blijven neutraal in dit soort kwesties. Echter, wij kunnen naar eigen inzicht besluiten informatie te verstrekken aan de betreffende partijen. U stemt ermee in op ons eerste verzoek bezwaar te maken tegen ieder bedrag (zoals een boete) opgelegd door een parkeerlocatiebeheerder, partner, autoriteit of andere derden.

Camera Parkeren. Bepaalde parkeerlocaties kunnen toegang verlenen en een parkeeractie starten en/of beëindigen met behulp van het automatische kentekenherkenningssysteem van de parkeerlocatiebeheerder (het “CameraParkeersysteem”), waarbij de tijd dat een voertuig een parkeerterrein binnenkomt en verlaat automatisch wordt geregistreerd en, indien van toepassing, doorgestuurd naar ons systeem. Als het CameraParkeersysteem volledig geautomatiseerd is, wordt automatisch een parkeeractie in ons systeem geactiveerd wanneer het relevante voertuig de parkeerlocatie binnenkomt en wordt automatisch beëindigd wanneer het voertuig de parkeerlocatie verlaat. Als het CameraParkeersysteem niet volledig geautomatiseerd is, moet de klant handmatig een parkeeractie activeren in ons systeem (bijv.via de app), waarbij de starttijd automatisch wordt ingesteld op het tijdstip waarop het relevante voertuig het parkeerterrein op komt, maar de parkeeractie wordt automatisch beëindigd in ons systeem wanneer het voertuig het Parkeerterrein verlaat. Indien u Camera Parkeren gebruikt, is het uw verantwoordelijkheid dat de kentekenplaten van het betreffende voertuig schoon en niet beschadigd zijn en anderszins leesbaar zijn wanneer het voertuig de parkeerlocatie op komt en verlaat.

De CameraParkeersystemen worden geleverd en onderhouden door de parkeerlocatiebeheerders en niet door ons. Wij bieden geen technische ondersteuning met betrekking tot het CameraParkeersysteem; in plaats daarvan kunt u uw vraag richten aan de parkeerlocatiebeheerder.

Let op het volgende:

Door CameraParkeren te activeren en te gebruiken in verband met onze diensten:

 • bevestigt u en staat u ervoor in dat u een geautoriseerde gebruiker bent van het voertuig waarvoor CameraParkeren is geactiveerd;
 • erkent en begrijpt u dat u verplicht bent het kenteken voor CameraParkeren uit te schakelen als u niet langer een bevoegde gebruiker van het betreffende voertuig bent;
 • erkent en begrijpt u dat het toevoegen van een kenteken aan uw account in verband met CameraParkeren voor uw eigen risico en rekening is;
 • erkent en begrijpt u dat u in de app moet controleren of de parkeersessie daadwerkelijk is gestart en gestopt;
 • erkent en begrijpt u dat de totale kosten voor een parkeersessie, ook inclusief onze toepasselijke servicekosten, worden berekend wanneer uw voertuig de parkeerlocatie verlaat en automatisch worden afgeschreven via de door u gekozen betaalmethode;
 • erkent en begrijpt dat wij zonder kennisgeving CameraParkeren parkeerlocatie kunnen toevoegen aan, of verwijderen uit onze dienstverlening. Raadpleeg altijd onze website voor de huidige parkeerlocaties die CameraParkeren ondersteunen;
 • erkent en begrijpt u verantwoordelijk bent voor het deactiveren van de CameraParkeren dienst met betrekking tot een kenteken/voertuig, indien u niet langer gebruik wenst te maken van deze dienst met betrekking tot dit voertuig (bijvoorbeeld als het voertuig is verkocht, of, met betrekking tot lease- en huurauto’s, wanneer de relevante huur- of leaseperiode is afgelopen).

Herinneringen. Indien u ervoor kiest om gebruik te maken van herinneringen als onderdeel van ons parkeerbetaalsysteem, sturen wij u automatisch een melding om u te herinneren aan een lopende parkeeractie. U kiest de tijdsperiode voor dergelijke berichten. U kunt er ook voor kiezen om bevestigingsberichten te ontvangen wanneer uw parkeersessie ten einde loopt. We benadrukken dat uw parkeeractie nog steeds uw verantwoordelijkheid blijft en dat u verantwoordelijk blijft voor het beëindigen of verlengen van een parkeeractie, ongeacht of u ervoor gekozen heeft herinneringen te ontvangen of u de herinnering daadwerkelijk ontvangen heeft.. U erkent dat de ontvangst van de herinnering afhankelijk is van de beschikbaarheid van uw netwerk en kan worden onderbroken/vertraagd. Eventuele extra kosten in verband met deze herinneringen zullen gelijktijdig met alle andere kosten in rekening worden gebracht.

 1. Betaling en Verwerking

Parkeergelden. De parkeergelden worden vastgesteld door de betreffende parkeerlocatiebeheerder. Wij hebben geen zeggenschap over de hoogte van deze parkeergelden, die van tijd tot tijd kunnen veranderen. U dient geen gebruik te maken van onze parkeersystemen als u in aanmerking komt voor bepaalde parkeergeldregelingen of -kortingen die door de parkeerlocatiebeheerder worden aangeboden, omdat deze niet altijd beschikbaar zijn in ons parkeerbetaalsysteem.

Onze vergoedingen. Naast de parkeergelden brengen wij u onze vergoedingen in rekening, afhankelijk van uw keuze en gebruik van ons parkeerbetaalsysteem en de gerelateerde diensten. Onze vergoedingen kunnen bestaan uit inschrijfgeld, servicekosten per transactie en/of een maandelijks abonnementstarief, een vergoeding voor gerelateerde diensten en andere vergoedingen die van toepassing zijn op onze diensten. Wij zijn gerechtigd de hoogte van onze vergoedingen aan te passen. Voor meer details over de de toepasselijke vergoedingen, raadpleeg: www.parkmobile.nl/tarieven, uw accountpagina of – indien sprake is van een business of beheerde account – neem contact op met uw beheerder. U bent verantwoordelijk voor alle kosten die door derden in rekening worden gebracht voor de toegang tot of het gebruik van onze diensten (zoals telefoon-, sms- of datakosten die door uw mobiele provider in rekening worden gebracht).

Betaalwijze. U dient uw betaalwijze te kiezen uit de mogelijkheden die wij u bieden in ons parkeerbetaalsysteem. Een volledige beschrijving van de beschikbare betaalwijzen kan hier worden geraadpleegd: www.parkmobile.nl/tarieven. Wanneer u onze diensten gebruikt, accepteert u dat wij automatisch uw parkeergelden en onze vergoedingen innen en dat uw betalingen kunnen worden verwerkt door een externe betalingsverwerker. U erkent dat bepaald gebruik van ons parkeerbetaalsysteem een specifieke betaalmethode vereisen, zoals een betaalkaart of betaling via uw telefoonprovider.

Betaling. Afhankelijk van uw selectie en gebruik van ons parkeerbetaalsysteem en de gerelateerde diensten, zullen wij direct of periodiek de parkeerkosten en onze vergoedingen in rekening brengen met gebruikmaking van de door u gekozen betaalwijze. Wij zijn verantwoordelijk voor een correcte verwerking van de betalingen en u bent verantwoordelijk voor het hebben van voldoende saldo om de betaling te dekken. Uw recente parkeerhistorie, facturen, kwitanties en andere transactiegegevens vindt u in uw account. Wij ontvangen eerst de betaling van u voordat wij de parkeergelden aan de parkeerlocatiebeheerder betalen.

Betalingsachterstand. Indien u de verschuldigde bedragen niet betaalt of ongegronde verzoeken tot stornering doet, hebben wij het recht om de levering van onze diensten aan u onmiddellijk op te schorten (onverminderd onze overige wettelijke rechten). Vanaf het moment dat u in verzuim bent met uw betalingsverplichting, wordt de wettelijke rente in rekening gebracht.

Terugbetalingen. Wij hebben geen enkele verplichting tot restitutie of annulering van parkeeracties die bij ons parkeerbetaalsysteem zijn ingevoerd, met uitzondering van de situatie dat er bij ons een systeemfout is opgetreden. Heeft u vragen over een parkeeractie? Neem dan contact op met onze helpdesk (0900-6665666, lokaal tarief).

Let op het volgende: Na registratie zullen wij onze diensten onmiddellijk uitvoeren door u toegang te verlenen tot ons parkeerbetaalsysteem en aanverwante diensten, zoals nadrukkelijk door u verzocht. U bevestigt derhalve dat wij onmiddellijk met de uitvoering beginnen en dat u niet het recht heeft de overeenkomst te herroepen.

Riverty Consolidated Direct Debit. Riverty Consolidated Direct is een automatische incasso betaalmethode die beschikbaar is voor daartoe in aanmerking komende klanten in Nederland. Dit kunnen zowel particulieren (van tenminste 18 jaar oud) als bedrijven zijn. Of u in aanmerking komt voor Riverty Consolidated Direct Debit wordt beoordeeld per transactie en is afhankelijk van het succesvol doorlopen van fraude- en kredietwaardigheidscontroles. Deze controles worden uitgevoerd door onze externe betalingsdienstverlener, Riverty GmbH, Gütersloher Stra. 123, 33415 Verl, Germany (“Riverty”). Voor meer informatie over hun fraude- en kredietwaardigheidscontroles, zie de Riverty Privacy Statement. Als er een vermoeden is van een frauduleuze transactie of de kredietwaardigheidscontrole niet aan de gestelde criteria voldoet (bijvoorbeeld wanneer sprake is van openstaande schulden), behoudt Riverty zich het recht voor om uw gebruik van Riverty Consolidated Direct Debit af te wijzen en te blokkeren. Wij wijzen erop dat Riverty optreedt als individuele verwerkingsverantwoordelijke en niet als onze verwerker wanneer zij uw gegevens verwerkt voor fraude- en kredietwaardigheidscontroles en de verwerking van betaaltransacties in verband met Riverty Consolidated Direct Debit. Als u meer wilt weten over hoe Riverty uw persoonsgegevens verwerkt, lees dan hier hun privacy statement.

Uw gebruik van Riverty Consolidated Direct Debit vereist verder een SEPA Direct Debit betalingsmachtiging, waarmee u toestemming geeft aan (i) ons om – via onze betalingsdienstverlener Riverty – instructies aan uw bank te geven om uw rekening te debiteren, en (ii) uw bank om uw rekening op de afgesproken datum in overeenstemming met de instructies te debiteren. Daarnaast staat u er jegens ons en Riverty voor in dat u bevoegd bent om over de rekening te beschikken en dat de rekening voldoende tegoeden heeft.

Voor via Riverty Consolidated Direct Debit uitgevoerde parkeertransacties wordt een factuur verstrekt op de eerste dag van iedere maand volgend op de maand waarin u onze diensten heeft afgenomen. De factuur bevat een overzicht van alle parkeertransacties die door middel van Riverty Consolidated Direct Debit zijn uitgevoerd in de voorgaande maand. Het bedrag dat op de factuur vermeld staat is verschuldigd vanaf het moment van ontvangst van de factuur, maar niet voor het verstrijken van de termijn van de zogeheten vooraankondiging conform de SEPA Direct Debit-regels. De vooraankondiging (“Pre-notificatie”) wil zeggen iedere aan u gerichte melding (bijvoorbeeld op de factuur) van een afschrijving via SEPA Direct Debit. De overeengekomen termijn voor Pre-notificatie is drie dagen na ontvangst van de maandelijkse factuur. Zoals hierboven vermeld wordt het openstaande bedrag geïncasseerd, vanaf het moment dat het verschuldigd is, door onze betalingsdienstverlener Riverty van de rekening die u heeft aangegeven in de SEPA automatische incasso machtiging.

Indien u een particulier bent (zakelijke accounts uitgezonderd) en de SEPA automatische incasso niet slaagt, dragen wij de betreffende gefactureerde vordering, inclusief alle bijbehorende rechten en aanspraken, over aan Riverty en heeft Riverty het recht om alle verschuldigd bedragen in eigen naam direct van u te incasseren (“Overdracht van de Vordering”). In geval van een dergelijke overdracht kan Riverty dezelfde rechten aangaande betaling tegenover u uitoefenen als wij tegen u konden uitoefenen. De vordering op u kan te allen tijde eenzijdig door Riverty worden overgedragen aan een derde, waaronder een incassobureau.

In geval van achterstallige betaling zal Riverty u een herinnering sturen waarin u wordt verzocht binnen 14 dagen te betalen en gewaarschuwd dat, indien de betaling niet binnen 14 dagen is ontvangen, u incassokosten verschuldigd zal zijn overeenkomstig de Nederlandse wettelijke regels. Wanneer u geen gevolg geeft aan deze aanmaning door het openstaande bedrag te voldoen binnen de gestelde termijn, zal Riverty een deel van de incassokosten in rekening brengen en u een tweede herinnering sturen. Indien u aan deze tweede herinnering eveneens geen gevolg geeft, kan Riverty een aanvullend deel van de incassokosten in rekening brengen en een derde en laatste herinnering sturen. Indien u ook geen gehoor geeft aan deze laatste herinnering, kan het resterende bedrag aan incassokosten in rekening worden gebracht in overeenstemming met de Nederlandse wettelijke regels en kunnen incassomaatregelen worden getroffen. De betreffende (delen van) incassokosten kunt u hier terugvinden. Aanmaningen kunnen per e-mail worden verstuurd. Krachtens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is het totale bedrag dat Riverty aan incassokosten in rekening mag brengen 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40 (veertig euro). Daarnaast heeft Riverty vanaf de tweede herinnering het recht om maandelijks wettelijke rente in rekening te brengen over het openstaande bedrag. Voor zover u van onze diensten gebruikmaakt voor doeleinden die verband houden met uw handel, bedrijf, ambacht of beroep is deze alinea niet op u van toepassing en hebben wij het recht om incassokosten te verhalen vanaf het moment van ingebrekestelling.

Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen in verband met onze diensten dienen bij ons te worden gemeld. Vragen ten aanzien van de incasso en bezwaren tegen in dat verband in rekening gebrachte bedragen dienen te worden gemeld aan Riverty.

 1. Diversen (inclusief beëindigingsrechten en beperking van onze aansprakelijkheid)

Looptijd. Onze overeenkomst om de diensten op basis van deze Algemene Voorwaarden aan te bieden treedt in werking bij succesvolle registratie van uw account. Indien u diensten bestelt op basis van maandelijkse abonnementskosten of andere maandelijks terugkerende kosten, dan kunnen dergelijke diensten te allen tijde worden beëindigd met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van ten minste vijf werkdagen vóór de eerste dag van de eerstvolgende maand. U kunt uw beëindigingsbericht naar het volgende e-mail- en postadres sturen: helpdesk@parkmobile.nl. We kunnen onze diensten in zijn geheel of gedeeltelijk beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Niet-naleving en misbruik. We kunnen deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen of opschorten indien u niet voldoet aan uw verplichtingen zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden, of in de documenten die in deze Algemene Voorwaarden worden vermeld, of indien u onze diensten misbruikt of manipuleert. We zullen u schriftelijk op de hoogte stellen als we ervoor kiezen om onze diensten te beëindigen of op te schorten. Houd er rekening mee dat de volgende gebeurtenissen in elk geval zullen worden beschouwd als gebeurtenissen die ons het recht geven om onze service onmiddellijk te beëindigen of op te schorten:

 1. meldingen van ongeoorloofd of ongewoon gebruik van de creditcard in verband met het persoonlijke account, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een kennisgeving van de bank die de creditcard heeft uitgegeven. Dit omvat kennisgevingen door u aan uw creditcardmaatschappij dat een transactie niet toegestaan was of dat uw account gecompromitteerd was, en deze kennisgeving wordt gedaan om u te beschermen tegen verder ongeoorloofd gebruik van uw creditcard;
 2. meldingen van ongeautoriseerd of ongebruikelijk gebruik van het account;
 3. misbruik door u van het terugboekproces dat door uw uitgevende bank wordt aangeboden;
 4. bovenmatig veel geschillen of storneringen;
 5. wanneer de naam van de kaarthouder op de betaalkaart die aan uw rekening is gekoppeld, niet overeenkomt met de naam die voor de rekening is geregistreerd;
 6. we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat u stelselmatig geen parkeergelden of parkeerboetes betaalt;
 7. we de informatie die u ons verstrekt niet kunnen verifiëren of authenticeren;
 8. we van mening zijn dat uw account of activiteiten een aanzienlijk krediet- of frauderisico voor ons vormen;
 9. we van mening zijn dat uw acties financieel verlies voor u of voor ons kunnen veroorzaken; of
 10. ongewenste meldingen van kredietbeoordelaars.

Let op het volgende: bovenstaande beëindigings- en opschortingsrechten zijn ook van toepassing indien u een beheerder bent en één van uw sub-gebruikers zijn verplichtingen niet nakomt of het systeem anderszins misbruikt of manipuleert.

Overmacht. In geval van overmacht, bijvoorbeeld storingen in de telecommunicatie-infrastructuur (internet), nationale onlusten, mobilisatie, oorlog, verkeersafsluitingen, stakingen, lock-out, denial-of-service-aanvallen, gedistribueerde denial-of-service-aanvallen, bedrijfsstoringen, stagnatie in levering, brand, overstroming of andere omstandigheden waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen en waarbij wij niet in staat zijn onze diensten te verlenen zodat wij redelijkerwijs niet gehouden kunnen worden de overeenkomst na te komen, houdt onze plicht om te presteren op te bestaan.

Beperking van onze aansprakelijkheid. We zijn niet aansprakelijk voor inkomsten- of winstderving, of voor verlies of schade die redelijkerwijs niet kon worden voorzien op het moment dat u deze overeenkomst sloot of die een indirecte of gevolgschade is.

Voor zover u onze diensten gebruikt voor doeleinden die betrekking hebben op een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, is onze aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens de uitvoering van onze overeenkomst beperkt tot de waarde van de dienst die we aan de specifieke (sub) gebruiker verlenen.

Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit voor grove nalatigheid en opzet of overlijden en persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of enige andere vorm van aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijke wetgeving.

Garantie. U heeft ten aanzien van onze diensten recht op de wettelijke garantierechten.

Overdracht en rechten van derden. De overeenkomst is gesloten tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft enig recht om een van de bepalingen ervan af te dwingen. U kunt uw rechten niet overdragen aan andere partijen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij zijn gerechtigd deze overeenkomst over te dragen aan derden, waaronder in ieder geval gelieerde entiteiten.

Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden. We kunnen deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Indien we daartoe besluiten, zullen we u van een dergelijke wijziging in kennis stellen op onze website. U kunt onze overeenkomst beëindigen indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen. Alle artikelen van deze voorwaarden zijn afzonderlijk van toepassing. Indien een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat één of meerdere bepalingen onwettig zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Toepasselijk recht en forumkeuze. Op deze overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. U heeft de mogelijkheid om vorderingen, rechtsvorderingen of geschillen op te lossen door middel van een procedure voor de bevoegde rechtbanken in Nederland.

 1. Contact

Indien u vragen heeft over onze diensten, de website, deze Algemene Voorwaarden of iets anders met betrekking tot onze diensten, kunt u contact met ons opnemen. Gebruik daarvoor de volgende contactgegevens:

T: 0900-666 5 666 (lokaal tarief)
WhatsApp: 06-11 77 67 77 (ma t/m vr 9.00-17.00 uur)
Herikerbergweg 102
1101 CM Amsterdam

 

Copyright © 2023 Easypark. Alle rechten voorbehouden.