Onze app is veranderd, wat betekent dit voor jou? Meer info

Algemene promotievoorwaarden Parkeertegoed Garages Parkmobile

 1. De ‘Parkeertegoed Garages Parkmobile’ promotieactie (hierna te noemen de “Promotie”) wordt georganiseerd door EasyPark Benelux B.V. gevestigd te (1112 XR) Diemen aan het adres Wisselwerking 40 (hierna “Parkmobile”) en dient ter promotie van de Parkmobile-dienstverlening (zie www.parkmobile.nl).
 2. De Promotie loopt vanaf 8 december 2020 tot en met 8 januari 2021 (hierna te noemen: de “Promotieperiode”).
 3. Deelname aan de Promotie is gedurende de Promotieperiode mogelijk door activering van de promocode. Door deel te nemen aan de Promotie gaat de deelnemer akkoord met deze promotievoorwaarden.
 4. Er is een beperkt aantal van 2500 promocodes beschikbaar en hiervoor geldt op=op.
 5. Deelname aan de Promotie is slechts mogelijk voor personen van 18 jaar of ouder.
 6. Voor een geldige deelname aan de Promotie dienen de gevraagde gegevens juist en volledig te worden verstrekt.
 7. De promocode kan gedurende 1 maand na ontvangst van de promocode worden ingewisseld voor een parkeertegoed ter waarde van € 5,- (hierna te noemen: het “Parkeertegoed”).
 8. Transactiekosten zijn uitgesloten van betaling met het Parkeertegoed.
 9. Over de Promotie kan niet worden gecorrespondeerd.
 10. De waarde van het Parkeertegoed wordt niet uitgekeerd in contanten en kan niet worden overdragen aan derden.
 11. De bestanden van EasyPark zijn leidend in dit verband en over de inhoud hiervan kan niet worden gecorrespondeerd.
 12. EasyPark behoudt zich het recht voor deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te sluiten van deelname aan de Promotie.
 13. Van deelname aan de Promotie zijn in ieder geval de volgende personen uitgesloten: medewerkers van EasyPark en daaraan gelieerde entiteiten, alsmede medewerkers van bij de Promotie betrokken leveranciers van EasyPark of gelieerde entiteiten.
 14. Deelnamen aan de Promotie is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Parkmobile, gelieerde entiteiten en toepasselijke partners zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Promotie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Promotie.
 15. De voorgaande aansprakelijkheidsuitsluiting geldt niet voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van EasyPark of haar management.
 16. In verband met deelname aan de Promotie dient de deelnemer bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Door deelname aan de Promotie gaat de deelnemer akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de doeleinden van de Promotie. EasyPark zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en verwerking hiervan geschiedt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening van EasyPark is beschikbaar in de ‘Privacyverklaring Parkmobile’ zoals gepubliceerd op de website van Parkmobile: https://parkmobile.nl/privacyverklaring/.
 17. Wanneer u in het kader van de Promotie een applicatie bezoekt kan deze, als u daar toestemming voor hebt gegeven, alle informatie verzamelen die u zichtbaar heeft gemaakt voor “iedereen” op Facebook evenals de informatie die Facebook beschouwt als uw publiekelijk toegankelijke informatie. Deze bevat eveneens uw naam en profielfoto. Voor zover noodzakelijk voor de Promotie gebruiken we deze informatie voor het functioneren van de applicatie en voor uitvoeren en het beheren van de Promotie.
 18. EasyPark behoudt zich het recht voor de Promotie op ieder moment (tussentijds) te beëindigen.
 19. Deze promotievoorwaarden en overige informatie over de Promotie zijn beschikbaar via https://parkmobile.nl/algemene-promotievoorwaarden-parkeertegoed-garages-parkmobile/. Klachten over de Promotie kunnen worden ingediend door contact op te nemen met de helpdesk.
 20. Op deze promotievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze promotievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.
Copyright © 2023 Easypark. Alle rechten voorbehouden.